#
 

Екомаршрути

ЗМ “Устие на р. Велека” е обявена със Заповед 608/01.09.1992 г. на МОС.
Разположена е в землищата на гр. Ахтопол, Синеморец и Бродилово и обхваща площ от 1511,2 ха.
Проектът “СИНЕМОРЕЦ – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕКОТУРИЗМА” има за цел обозначаване на екопътека в землището на Защитена местност „Устието на река Велека” и нейното промоциране като туристически продукт.
ЕКО-ОПОЗНАВАТЕЛЕН МАРШРУТ  м“Церът – м „Трудовашката чешма” – м. „Гечитет” / разклона за м.“Царското изворче” / -м.“Долната воденица”-с.Бродилово”
Екомаршрутът е с начало м. „ Церът ” – на 1км преди устието на река Велека по пътя  гр. Ахтопол – с. Синеморец. Движи се срещу течението на река Велека, минава през м. ”Трудовашката чешма”, м. „Гечитет” / разклона за м. “Царското изворче” / , м. “Долната воденица” и стига до крайния пункт с. Бродилово.
Дължина на маршрута – 10 км. Времетраене – 3 часа.
Маршрутът е разделен на четири части всяка от по 2,5 км
ПЪРВА ЧАСТ – начало на маршрута м.“Церът” – м.„Трудовашката чешма”- 2.5 км.
ВТОРА ЧАСТ -  м. „Трудовашката чешма” – м. „Гечитет” /Преходът/ - 2.5 км.
ТРЕТА ЧАСТ - м. „Гечитет” /Преходът/  –  м. „Долната воденица” – 2.5 км.
ЧЕТВЪРТА ЧАСТ - м. „Долната воденица” – с.Бродилово – 2.5 км. Край на маршрута.
Целта на проекта е да се покаже характерния ландшафт в крайбрежната зона, спецефичната ксеротермична растителност и понтийско-евксинска с вечнозелени храсти и богат животински свят на влажната зона.
Минавайки по маршрута имате възможност да се запознаете с растителното и животинско богатство на Странджа планина, да се насладите на красиви природни гледки към р. Велека и близката околност в специално оформени за целта кътове за отдих и наблюдение. На края на маршрута пристигате в едно типично странджанско село - Бродилово. Местните хора са съхранили традициите и обичаите на Странджа планина в тяхната автентичност и самобитност.
Маршрутът е подходящ и за велотуризъм и конен туризъм!
Може да посетите сградата на Кметство с. Синеморец, където има обособен информационен кът за екопътеката, местата за отдих и наблюдение по нея, както и да получите рекламни материали.
Информацията и снимки от местностите по маршрута са взети от: http://tzarevo.net/eko/
 
Алтернативният маршрут (маркиран в червено),минава по десния бряг (по течението) на р.Велека. Следва се черен коларски път, като трябва да се придържате към реката на всеки разклон. Пътят ще ви изведе до м.Царското кладенче и след това продължава към с.Бродилово. Трябва да се има в предвид,че реката може да се пресече чак при м.Гечитет,която не е добре обозначена и може да се пропусне. Следващият брод е моста на с.Бродилово. Бъдете подготвени и за безбройните насекоми и мушички в гората, които са цяла напаст в зависимост от сезона. 
 

Реклама

 

 
 

 
 

Синеморец съдържание край